loading

7 نكته مهم در تهیه گزارش تراز آزمايشی

گزارش تراز آزمایشی

گزارش تراز آزمايشی، نکات مهم و کاربردی در تهیه آن

برای تهیه گزارش تراز آزمایشی عموماً در پایان هر ماه لیستی از نام و مانده حسابهای دفتر کل برای آزمودن توازن مانده حسابهای دفتر کل به کار گرفته میشود که رعایت نکات کاربردی و مفید زیر برای تهیه گزارش تراز آزمایشی الزامی ست.

نکات مهم برای تدوین گزارش تراز آزمايشی

  1. گزارش تراز آزمايشی، گزارشی است که طي آن عملکرد ثبت اسناد بر اساس حسابداری دوبل با آن چک شده و صحت عملکرد حسابداران را نشان مي دهد (بايد جمع ستونهاي بدهکار و بستانکار جفت در هر ستون از گزارش برابر باشند)بنابراين اگر در حسابداری سنتی تراز آزمايشی ناتراز باشد نشان از عملکرد نادرست و گزارش اشتباه و يا ثبتهای اشتباه مالی و ورود سندهای ناتراز به مجموعه است.

  2. اين گزارش معادل تراز نامه شرکت بعلاوه گزارش سود و زيان می باشد (در دو ستون آخر) و در صورت بسته شدن تمامی حسابهای موقت معادل تراز نامه می باشد.

  3. تراز آزمايشی بر دو اساس نمايش داده می شود  (تراز بر اساس سند های ثبت شده در محدوده تاريخی دلخواه يا سندهای ثبت شده و ثبت نشده در محدوده زمانی دلخواه)

  4. تراز در فرم های دو و چهار و شش و هشت ستونی نمايش داده می شود دو ستون انتهايی تراز (مانده بد وبس در انتهاي دوره) در تمامی انواع تراز آزمايشی يکسان است.

  5. اگر در تراز آزمايشی مانده دو ستون اول گزارش درست نباشد حالتی است که يک يا چند سند متعلق به اين دوره مالی داريم که تاريخ سندشان قبل از ابتدای دوره مالی می باشد و در تراز آزمايشی نمايش داده می شوند(کاربر محدوده تاريخی را در تعريف محدوده دوره مالی تغيير داده ولی سندهای اين محدوده را جابجا نکرده است)

  6. در تراز آزمايشی درنظر بايد گرفت که تراز زير مجموعه هاي يک حساب کل يا يک حساب معين از لحاظ علم حسابداري  تراز نيستند (گردش بدهکار و بستانکارشان مساوي نيست) و گزارشی از مانده و گردش اين حسابها هستند.

  7. گزارش تراز دو ستونی از تاریخ D1 تا تاریخ D2 در واقع گزارش کلیه حساب هایی است که در تاریخ D2 دارای مانده هستند.

    شما میتوانید به منظور تهیه گزارش تراز آزمایشی با کارشناسان اندیشه تراز در تماس باشید

مالیات

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *