خدمات حسابرسی

03CPOCBQGA

شرکت های بزرگ اغلب دارای مسائل اطمینان از صحت و اعتبار صورت های مالی خود را دارند. این به این دلیل است که، به همان اندازه که ما می خواهیم آن را در غیر این صورت، احتمال اشتباهات و یا تقلب های بدتر در تهیه صورتهای مالی وجود دارد.

حسابرسی هدف آن تشخیص خروج های احتمالی از مجموعه استانداردهای حسابداری است.جهت جلوگیری از اشنباهات  از خدمات حسابرسی موسسه حسابداری اندیشه تراز مهام  بهره ببربد .

 

خدمات حسابرسی

  • خدمات حسابرسی صورتهای مالی
  • خدمات حسابرسی اجمالی
  • خدمات حسابرسی مالیاتی
  • خدمات حسابرسی عملیاتی
  • خدمات حسابرسی داخلی
شروع گفتگو
مشاوره آنلاین
سلام
چطور می تونم کمکتون کنم ؟