محاسبه حقوق و مزایای کارگران سال ۹۹

همه کارکنان تحت پوشش قانون کار مشمول مصوبه شورای عالی کار در خصوص افزایش دستمزد سال ۱۳۹۹ می‌شوند.

بر اساس مصوبه شورای عالی کار دستمزد سال جاری برای دو گروه از کارگران «کارگران حداقلی بگیر» و «سایر سطوح مزدی» متفاوت است.

حقوق و مزایای کارگران حداقل بگیر

  • حداقل دستمزد روزانه  ۶۱۱،۸۰۹ ریال و مبنای حقوق ماهانه  ۱۸،۳۵۴،۲۷۰ ریال
  • کمک هزینه مسکن ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال
  • کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار ۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال
  • کمک هزینه عائله مندی « حق اولاد » برا یک فرزند  ۱،۸۳۵،۴۲۷ ریال
  • پایه سنوات روزانه  ۵۸،۳۳۳ ریال

حقوق و مزایای سایر سطوح مزدی

بر اساس مصوبه شورای عالی کار دستمزد این کارگران ۱۵ درصد نسبت به پایه حقوق سال ۹۸ آنها افزایش یافت. علاوه بر این به حقوق پایه این کارگران روزانه ۳۰,۳۳۸ ریال معادل ماهیانه ۹۱۰،۱۴۰ ریال اضافه خواهد شد.

مزد خود را چگونه محاسبه کنیم؟

با توجه به اینکه پایه حقوق کارگران گروه «سایر سطوح مزدی» متغیر است، با فرض اینکه حقوق پایه کارگری در سال ۹۸ معادل ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال باشد، با احتساب افزایش ۱۵ درصد، ۴،۵۰۰،۰۰۰ هزار ریال به مزد مبنای این فرد در سال ۹۹ اضافه می‌شود.

بنابراین حقوق پایه فردی که در سال ۹۸، ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال باشد، در سال ۹۹ با افزایش ۱۵ درصدی و افزودن ۹۱۰،۰۰۰ ریال به عنوان رقم ثابت، به ۳۵،۴۱۰،۴۱۰ریال می‌رسد.

پایه سنوات به چه کارگرانی تعلق می‌گیرد؟

بر اساس بخشنامه اسفند۹۱ وزارت کار، تمام کارکنان که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات آنها در همان کارگاه گذشته باشد، مشمول دریافت «پایه سنوات» هستند که این مبلغ باید بر روی مزد مبنای کارگران لحاظ شود تا به تناسب در اضافه کار، عیدی و حق سنوات نیروی کار مورد محاسبه قرار گیرد.

بنابراین کارگرانی که در کارگاه جاری حداقل یک سال یا بیشتر سابقه کار دارند مشمول «پایه سنوات» خواهند شد. در کارگاه‌هایی که طرح طبقه بندی مشاغل ندارند روزانه   ۵۸،۳۳۳ریال  می باشد؛ اما در کارگاه‌های دارای طرح طبقه بندی مشاغل این نرخ در گروه‌های شغلی بیست گانه مطابق با جدول زیر متغیر خواهد بود.

به این معنا که پایه سنوات ۵۸،۳۳۳ ریالی روزانه برای کارگران گروه شغلی یک (۱،۷۴۹،۹۹۰ ریال)، برای کارگران گروه شغلی دوم روزانه ۵۸،۵۳۳ ریال (۱،۷۵۵،۹۹۰ریال) محاسبه خواهد شد که در گروه شغلی یازدهم نیز این میزان به روزانه ۶۰،۳۳۳ (۱،۸۰۹،۹۹۰) می‌رسد.

جدول نرخ پایه سنوات

جدول نرخ پایه سنوات گروه های بیست گانه

جدول حقوق  طبق بخشنامه سال ۱۳۹۸

شرح

افزایش ۲۱درصدی حداقل حقوق بگیر

حداقل دستمزد روزانه ۶۱۱،۸۰۹       ریال
حداقل دستمزد ماهانه ۱۸،۳۵۴،۲۷۰  ریال
کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار( بن کارگری ماهانه) ۴،۰۰۰،۰۰۰    ریال
کمک هزینه مسکن ماهانه ۱،۰۰۰،۰۰۰    ریال
کمک هزینه عائله مندی (حق اولاد) برای تک فرزند ماهانه ۱،۸۳۵،۴۲۷    ریال
پایه سنواتی روزانه ۵۸،۳۳۳         ریال
مجموع دریافتی ماهانه ۳۰ روز کارکرد کارگر مجرد بدون پایه سنواتی ۲۳،۳۵۴،۲۷۰  ریال
مجموع دریافتی ماهانه ۳۰ روز کارکرد کارگر مجرد + پایه سنواتی ۲۵،۱۰۴،۲۶۰  ریال
مجموع دریافتی ماهانه ۳۰ روز کارکرد کارگر با تک فرزند بدون پایه سنواتی ۲۵،۱۸۹،۶۹۷  ریال
مجموع دریافتی ماهانه ۳۰ روز کارکرد کارگر با تک فرزند + پایه سنواتی ۲۶،۹۳۹،۶۸۷  ریال
مجموع دریافتی ماهانه ۳۰ روز کارکرد کارگر با دو فرزند بدون پایه سنواتی ۲۷،۰۲۵،۱۲۴  ریال
مجموع دریافتی ماهانه ۳۰ روز کارکرد کارگر با دو فرزند + پایه سنواتی ۲۸،۷۷۵،۱۱۴  ریال

اخبار روزعمومی

جدول حقوق سال 99حقوقمحاسبه مزدمزایای کارگران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شروع گفتگو
مشاوره آنلاین
سلام
چطور می تونم کمکتون کنم ؟